• Landsoversikten
Landskapsvåpen for Valle
Resultater for

Valle kommune

Innbyggertall: 1 180

Totalt innsamlet

Kr 119 054,-
av totalt 311 313 166,- innsamlet i hele landet.

Rangering nasjonalt

40. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.

Innbyggertall

1 180
innbyggere i Valle

Rangering i fylket

5. plass
av totalt 25 kommuner, fordelt på innbyggere.

Bidrag pr. innbygger

Kr 100,89 pr. innbygger i kommunen.
Dette er kr 44,07 over landsgjennomsnittet på kr 56,82.

Totalbidrag pr innbygger siste 5 år

Innsamlet siste 5 år

Antall bidrag siste 5 år

Topp 10 bidrag

Giver Beløp
Valle kommunekr 25 000,-
Elevbedrifter Valle skulekr 10 000,-
Andersens Kolonial AS Joker Vallekr 1 000,-
Kvisle Eigedomkr 1 000,-

Siste 10 bidrag

Giver Beløp
Kvisle Eigedom 1 000,-
Andersens Kolonial AS Joker Valle 1 000,-
Elevbedrifter Valle skule 10 000,-
Valle kommune 25 000,-

Giveroversikt i Valle kommune

Giver Beløp
Kvisle Eigedom 1 000,-
Andersens Kolonial AS Joker Valle 1 000,-
Elevbedrifter Valle skule 10 000,-
Valle kommune 25 000,-