• GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN har gitt 100,- til TV-aksjonen.
  • Randesund Sokn har gitt 2 478,- til TV-aksjonen.
  • Brønnøy menighet har gitt 1 757,- til TV-aksjonen.
  • Eidsberg menighet har gitt 1 802,- til TV-aksjonen.
  • TORSKEN SOKN har gitt 1 500,- til TV-aksjonen.
  • AniCura Dyresykehuset Bergen Nord har gitt 6 000,- til TV-aksjonen.
  • GRORUD SOKN har gitt 1 776,- til TV-aksjonen.
  • Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd har gitt 1 507,- til TV-aksjonen.
  • NANSET SOKN har gitt 320,- til TV-aksjonen.
  • VADSØ SOKN har gitt 2 682,- til TV-aksjonen.
Bidrag totalt:

kr 291 239 904,-

Sammen redder vi liv

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Resultater

Sammenligne kommuner